آدم خونه به دوش

شبی متفاوت
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱٤
 

هـزار قصـه اگـر گفته ای از عشق ما - - - بـرای قصه ی امـشب پـر از ستـاره بـیا
جهان نبوده مگر مرگ روز و شب گشتن - - - بـرای شـادی فردا گـذر کن از یلـدا
تمـام زنـدگـی آدمی پـر از درد است - - - بـرای غـصه نـخـوردن رها کن این دنیا
رفیق لحظه ی درد و امید شب تو شدی - - - برای شادی فردا و غصه های رها
مرا بخوان که برای تو واژه پردازم - - - بمان که بی تو شوم گم در این مسیر فنا