آدم خونه به دوش

تو بيا تنها با من تو بيا
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱۱
 

بین دو دست گرم من با همه قصه ها بیا! - - - فکر گذشته را نکن، با من آشنا بیا!
گر چه تبر به قامتت می زند آن گذشته ها - - - مرهم زخم تو منم، با من با وفا بیا!
فکر گذشـته را نکـن، حال ِ تو ام، مرا ببین - - - حادثه را رها کن و تا بشوی رها بیا!
مـانـدنم از صداقـتـت تـازه شده بـرای من - - - نو گل راه عاشقی با وزش صبا بیا!
حجم فضای روح من از طلب تو پرشده - - - تا که به جای تو زغم پر نشود فضا بیا!