آدم خونه به دوش

قربانی
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
 

به فکر تو که در گیرم شدم از دیگران آزاد - - - به جز تو من نمی بینم، منم من کور مادر زاد
بمان با من که من با تو سپیدی در شب اندازم - - - ولی بی تو چه دلگیرم، کنم از بی کسی فریاد
به من از بغض هایت گو مرا همراه و محرم دان - - - سرت بگذار بر دوشم به ایمان توام دلشاد
اگر از فکر تو دورم، به من درس محبت ده - - - به افکارِ منِ بی کس شده چشمان تو استاد
تو را بیهوده ام شاید ولی بار کن ای زیبا - - - به قربانی لبخندت سپردم دین و دل بر باد
به همره دست ها بسپار و دل آسوده که از غم  - - - و گر نه این من و تو ما نمی ماند، رود از یاد