آدم خونه به دوش

مسئله تنها ازدواج نيست، عميقتر بخوانيد
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢۳
 

آن روز وقتی با احسان در مورد محاسباتمان صحبت می کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ٤٥ سالگی برای ازدواج سن مناسبی است، اما از کجا به این نتیجه رسیدیم؟ فقط کمی حساب مالی برای قضیه چیدیم و جهل و پنج سالگی سن مناسبی تشخیص داده شد. با این حساب ازدواج نکنیم سنگینتریم نه؟

از این مقدمه ی طنز اما واقعی که بگذریم، شاید این ها محاسباتی باشه که هر روز عده ی زیادی از آقایان با خود انجام می دهند. با این حساب فاتحه ی دین همه ی آقایان و خانم ها خوانده شده ست. از روزی که محاسبات فوق را انجام دادم، ناراحتی عجیبی وارد زندگیم شده بود و خیلی تلاش ها و کارهایم را بیهود می پنداشتم. مدتی بود که با آرش به خواندن و تفکر در قرآن مشغول بودیم. تا این که من بی دلیل سوره ی نور را برای خودم انتخاب کردم و شروع به خواندنش کردم. آن روز ها گاهی معنی رزاق بودن خدا ر در حد همین خرج روزم می دیدم. همه چیز آرام آرام برایم بی معنی می شد. حتی گاهی برام عفت ورزیدن هم مسخره می نمود و روزهای سختی را طی می کردم. تا این که آن روز، وقتی به آیه ی ٣٢ سوره ی نور رسیدم، نور امیدی وارد زندگیم شد. و یادم به این افتاد که خدا هیچ کاری را بی جواب نمی گذارد. اما آن آیه:

" اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اَللهُ مِن فَضلِه وَاللهُ واسِعُ عَلیمً"

خدای مهربان در این آیه به بندگان مجردش که بخاطر ترس از فقرشان بالاجبار از ازدواج روگردانند، مژده می دهد که از فقر خود نترسید که اگر فقرید، خداوند به فضل خود شما را غنی می سازد. البته جهت آگاهی از معنی آیه که بخشی از آن را اینجا منتقل کردم، بهتر است که به قرآن مراجعه کنید. در این آیه چند نکته حائز اهمیت که تک تک به آن ها اشاره می کنم.

اول: پشتیبانی خداوند از بندگان مومن: در صورتی که آیه ی قبل و این آیه را مطالعه کنید خواهید دید، موضوع کلی آن حمایت از بندگان مومن است. من که وقتی گرمای وجود خدا را پشت خود احساس کردم آرامش را حقیقتاً حس کردم. البته مسئله این جاست که چون گزینش خداوند از روی نیت و باطن اعمال است، آن دسته از انسان ها که برای پاک بودن تلاش می کنند و یا آرزوی پاکی را حقیقتاً در دل دارند، نیز شامل مذکوران این آیه می گردند، حتی اگر آن چه که باید باشند نیستند ( همانطور که هیچ کدام از ما نیستیم ).

دوم: خداوند کار غنی کردن انسان را از روی فضلش انجام می دهد: همانطور که می دانید خداوند صفات بسیاری دارد. اما این که فرایند غنی کردن انسان را از ناحیه ی فضل خود عنایت می کند، از نکات دلگرم کننده ی دیگر این آیه است. بد نیست در اینجا فضل را به معنی بخشش (Giving) ترجمه کنیم(کما اینکه به این معنی نیز هست). حتماً شما هم با انسان هایی برخورد داشته اید که بسیار گشاده دست بوده اند و شما از این همه بخشش آنها متعجب شده اید. حال فکر کنید که الله خود، خالق این فضل در انسان است، بخواهد فاضل باشد. بی شک خالق فضل خود فاضلی بی حد است.

سوم: عبارت آخر آیه (وَاللهُ واسِعُ عَلیمً) : واسع به معنی وسیع کننده است، توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در این آیه پروردگاری که خود وسیع مطلق است و بزرگی او بینهایت است، دم از وسعت دادن میزند. اما علیم (دانا) بودن او در این محل بنا به نیاز مکانی آیه است و دانایی در اینجا منظور آگاهی از نیات انسان است که خداوند با توجه به عیار دل انسان رزقش را وسیع می گرداند.

چهارم: مسئله ی چهارم، اصلی ترین مطلب مورد توجه در این آیه است. غنی کردن معنی عظیمی با خود همراه دارد. غنی شدن یعنی کاسه ی ظرفیت لب تا لب پر شده باشد، یعنی تا حد ممکن پ شدن، طوری که جای خالی ای باقی نباشد. حال مطلب اینجاست که غنائت ما به چه باشد، ظرفیت ما چه قدر باشد، و چه چیزی را برای پر شدن طلب می کنیم. ممکن است در نگاه اول از معنی این آیه برداشت شود که خداوند جیب مومن های مجرد فقر را پر از پول می کند تا به امر ازدواج بپردازند. اما روز هایی که من مسئله ی ازدواج فکر من را به خود مشغول کرده بود، یکی از بزرگترین دغدغه هایم این بود که آگاهی های من بسیار کم و تجربیاتم برای امور مهمی چون پشتیبانی روحی و عاطفی از همسرم و یا تربیت فرزندانم بسیار اندک است و این حقیقتاً فقر مخربیست. خداوند در این آیه به من و امثال من مژده می دهد که از فقر خود نترسید که خداوند شما را از ذخایر عظیم خود غنی و بی نیاز می کند. به عبارت بهتر غنی شدن از جانب خداوند بسته به نیاز شما، انتخاب شما و تلاش شماست تا ظرفیت خود را با عوامل مختلف افزایش داده تا در هنگام غنی سازی خداوند ثروتمند تر باشیم. ضمناً با توجه به مطلب فوق این موضوع روشن می شود که هر چند این آیه با افعال مذکر به کار رفته اما مجازاً برای خانم ها نیز صادق است.

از مطالب مذکور اهمیت موضوع انتخاب همسر آشکار می گردد. اگر شما برای رسیدن به همسر منتخبتان به یک Mazda 323 نیاز داشته باشید، خداوند شما را در حد Mazda 323 غنی می کند. چه بهتر که آنچه برای رسیدن همسرتان نیازمندید، ثروتهای عظیم علمی و معنوی باشد.

همین