آدم خونه به دوش

سال نو مبارک
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
 

عشق من، در سفر عشق خطر بايد کرد - - - سينه را در ره معشوق سپر بايد کرد
از شب و از ظلمت و از ظلم نبايد ترسيد - - - تا به خورشيد فقط ذکر سحر بايد کرد
به حساب دل از اين راه خبر بايد داشت - - - و جهان را هم از اين راز خبر بايد کرد
تيغه‌ی لعل اگر از رگ جان داشت گذر - - - عاقبت از لبه ی تيغ گذر بايد کرد
موج در موج اگر شاهد دريا باشيم - - - قطره قطره به دل دوست اثر بايد کرد
از سفر جز هنر عشق نبايد آموخت - - - از دل خود به دل دوست سفر بايد کرد
يار من چرخ به دلها نخواهد چرخيد - - - تا بدانی به چه تدبير هنر بايد کرد
فتح اين قله ی آزاد به آسانی نيست - - - عشق من در سفر عشق خطر بايد کرد

گلزار محمدی