آدم خونه به دوش

برای تو که وارسته ای
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢۸
 

زندگی کن، زندگی را شاد کن - - - از درونت واژه را آزاد کن
ناامیدی دور خود کمتر بپیچ - - - از میان پیله ها میلاد کن
داد و بیداد زمان می سوزدت؟ - - - بر بدی با خوبیت بیداد کن
با خیالاتی که نامش خستگی ست - - - قصه ی دلزندگی فریاد کن
در جدال عقل و دل ای همسفر - - - عقل خود را با دلت همباد کن
بار دیگر دل بده، عاشق بشو - - - یادی از آن هر چه باداباد کن
نور امیدی به ما شب مرده ها - - - شب نشو نور دلت را یاد کن
در همین مخروبه ای کز دل به پاست - - - مسکن وارستگان بنیاد کن
نازنینم با توکل بر خدا - - - سرزمین روح خود آباد کن