آدم خونه به دوش

الهی انا عبدک ضعيف
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٢٧
 

 توکل بر خدا در این شب سرد - - - توکل کن اگر گشتی پر از درد
توکل کن در این تاریکی،امشب - - - که کم آورده از غم هر زن و مرد
توکل کن امید نا امیدم - - -  بشوی از صورتت این یأس و این گرد
توکل بر خدایی کن که من را  - - - برای با تو بودن زنده ام کرد
شبی سخت و امشب با خدا باش - - - که او من را برایت عاشق آورد


 
 
شبی متفاوت
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱٤
 

هـزار قصـه اگـر گفته ای از عشق ما - - - بـرای قصه ی امـشب پـر از ستـاره بـیا
جهان نبوده مگر مرگ روز و شب گشتن - - - بـرای شـادی فردا گـذر کن از یلـدا
تمـام زنـدگـی آدمی پـر از درد است - - - بـرای غـصه نـخـوردن رها کن این دنیا
رفیق لحظه ی درد و امید شب تو شدی - - - برای شادی فردا و غصه های رها
مرا بخوان که برای تو واژه پردازم - - - بمان که بی تو شوم گم در این مسیر فنا