آدم خونه به دوش

تهی بايد کرد
نویسنده : نیما آذرآیین - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
 

 

شــور روح از همه اشـرار تهي بايد كرد - - - فكر و ذهن از غم و پندار تهي بايد كرد

رخ مه رو اگرت گشته به چشمت نوري - - - چشـم كـور از رخ دلدار تهـي بـايد كـرد

قرعـه ي كـار چـنان بـر مـن ديــوانه زدنـد - - - كه دل از هر چه به جز يار تهي بايد كرد

گــر شدم من ز ازل آگه اسماء اله - - - بُعد ما فوق زاسرار تهي بايد كرد

باده ي حق زدم و كون و مكان رفت ز دست - - -  ظـرف روح از مـي ايـن دار تـهـي بـايـد كرد
همره ار شعر شدت مايه ي دلمشغولي - - - گوش جان از همه اشعار تهي بايد كرد